0232 486 7475 info@piramitortaksaglik.com

Mobil Sağlık Muayenesi Hizmetleri

Mobil Sağlık Muayenesi Hizmetleri

Mobil Sağlık Muayenesi Hizmetleri

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin de yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Piramit OSGB İşyeri Hekimi Hizmetleri, ağır ve tehlikeli işler çalışma raporu, portör muayenesi, sağlık taramaları, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri, akciğer grafisi, kulak odiosu vb. gibi tüm sağlık hizmetlerini uzman kadrosu ile vermektedir.


TEKTİKLER VE YENİLENME SÜRELERİ

Akciğer Grafisi En az yılda bir defa
Gaita Kültürü Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir defa
Boğaz ve Burun Kültürü Staphylococus aureus yönünden, en az yılda bir defa
Dışkının Mikroskobik İncelenmesi Entemoeba histolytica kisleri, Giardia lamblia kisleri ve helmint yumurtaları, yönünden En az 6 ayda bir defa
Kan Sayımı (Hemogram)
Tam İdrar Tahlili (T.İ.T.)
Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Gamma-GT
 • LDH
Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
Serolojik Tetkikler
 • Anti HBs
 • HBsAg
 • Anti HCV
 • HIV 1+2 ve Diğer Epatit Markerleri
Toksikolojik Tetkikler
 • İdrarda/Kanda Kurşun
 • İdrarda/Kanda toluen, Fenol, Valin Mandalik Asit, Hippurik asit,… vs.

AKCİĞER GRAFİSİ


T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından açıklandığı üzere “Periyodik İşçi Sağlığı” taramalarda kullanılan akciğer filmlerinin büyüklüğü DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO) normlarına göre 35×35 cm veya daha büyük boyutlarda ve 1 veya 2. Teknik kalitede olması gerekmektedir. Akciğer grafileri 35×35 cm ebadında olup röntgen teknisyenimiz tarafından çekilip radyoloji uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

ODYOMETRİ


Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odiometri) uygulanır. Mobil sağlık tarama aracımızda işitme testi, uygun ses izolasyonu yapılmış özel kabinde, yapılmaktadır. Testlerimiz odyometristlerimiz tarafından yapılmakta, Kulak Burun Boğaz Uzmanımız tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)


 • Solunum Fonksiyon Testi kişilerin uygun şartlarda solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan testtir.
 • İş yerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalınması sonucu solunum yolları ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanır.

PORTÖR TARAMASI


Portör taraması;

 • Akciğer filmi,
 • Boğaz kültürü,
 • Gaita kültürü,
 • Gaita mikroskobisi

Klinik muayeneden oluşmaktadır. Mobil sağlık tarama aracımızda alınan numuneler usulüne uygun koşullarda muhafaza edilerek, laboratuarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

AŞI UYGULAMASI


Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları; uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek, sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Tetonoz Aşısı
Hepatit Aşıları (Hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır) Grip Aşıları (Mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞ GÖREBİLİR RAPORU


Ağır ve Tehlikeli İşler Raporları deneyimli işyeri hekimlerimiz tarafından 16 Haziran 2004 Tarihli 25494 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği uyarınca verilmektedir

Bilgi için bizi arayabilirsiniz